27-6-19: Bijdragen aan een duurzame samenleving

27-6-19: Bijdragen aan een duurzame samenleving

27-6-19: Bijdragen aan een duurzame samenleving 1500 843 BVCValkenswaard

Inleiding door Jesse Martens: AKZO Nobel 

Jesse Martens is Hoofd Global Public Affairs en houdt zich onder meer bezig met het leggen en onderhouden van relaties met de externe omgeving zoals overheden, politiek en  belanghebbende. Hij zal een lezing geven waar aandacht zal worden besteed aan de wijze waarop ondernemingen hun positie naar de burgers kunnen invullen. Voorts zal hij ingaan op het onderwerp duurzaamheid en de hierbij optredende dilemma’s bij het maken van keuzes, gelet op de belangen van aandeelhouders enerzijds en belanghebbende anderzijds.  

Kort verslag van de avond

Voor de meer dan 40 deelnemers schetst Jesse Martens op welke wijze Akzo Nobel  kan bijdragen  aan een meer duurzame samenleving.  Hij maakt duidelijk dat duurzaamheid meer is dan alleen naar de CO2 uitstoot kijken. In een boeiend betoog schets hij hoe een bedrijf zijn  focus kan richten op vallue selling en resource productivity. Het is belangrijk dat bedrijf, burgers en overheden hun eigen verantwoordelijkheden nemen. Wat we vooral moeten afleren is te kijken wat het kost en niet wat het oplevert.

Top