Bijeenkomsten

4-2-20: Avond van de dialoog

4-2-20: Avond van de dialoog 4240 2832 BVCValkenswaard

Ervaringen delen, elkaar ontmoeten, leren van elkaar… ideëen opdoen.

Wegens het groot succes van de eerste avond van de dialoog die door de BVC (Beursvloer Vrijwilligers Contact) het afgelopen jaar werd georganiseerd is besloten dit jaar meerdere dialoog avonden te organiseren. De eerst volgende avond vindt plaats op 4 februari in De Hofnar. Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Het thema van de avond is samenwerken.

In een steeds meer complexe samenleving is het van belang dat de individuele krachten, kwaliteiten en achtergronden worden gebundeld. Het doel is om samen een resultaat te bereiken dat alleen moeilijker bereikt kan worden. Voorbeelden zie je in de gemeentelijke samenwerking, de auto-industrie en defensie. Tijdens de dialoogavond wordt ingegaan op persoonlijke ervaringen van de deelnemers, wensen en ideeën.

Ervaringen delen, elkaar ontmoeten, leren van elkaar ….. ideeën opdoen.

Meld je aan via de inschrijf-pagina!

9-12-19: De Dialoogtafel

9-12-19: De Dialoogtafel 4240 2832 BVCValkenswaard

Elke dialoogtafel meldde na afloop in “een” zin hun ervaring: 

Tafel 1 meldt dat het even wennen was. De techniek van het gesprek blijkt dat het niet om overtuigen gaat, maar om luisteren. Er ontstaat zo begrip voor waar iemand naar toe wil. 

Tafel 2 (zie hierboven) meldt dat het in het begin aftasten was. Gaandeweg werd duidelijk dat persoonlijk niet meteen privé betekent, maar ook over zakelijke ervaringen kan gaan. Uiteindelijk was de dialoog een eyeopener.  

Tafel 3 meldt dat het gaat om samen verantwoordelijkheid nemen, over bruggetjes bouwen, over verbinden. Uitdaging blijkt om (vanuit dromen) te denken in termen van mogelijkheden, over wat wel kan. 

Tafel 4 leerde dat methode ruimte geeft voor alle mensen, de veelpraters inperkt. Er blijkt plaats voor alle dromen. Vraag is: hoe kunnen we elkaar zien/helpen, in plaats van langs elkaar af lopen. 

Tafel 5 meldt hoe bijzonder het is dat 6 mensen die elkaar niet kennen, zo snel met elkaar zoveel veiligheid kunnen opbrengen/voelen!

35 mensen bezochten deze avonden en de grote meerderheid meldde: “tot een volgende keer!”. 

22-10-19: Meer rendement uit creativiteit halen

22-10-19: Meer rendement uit creativiteit halen 960 600 BVCValkenswaard

De wereld om ons heen verandert. Dit maakt het noodzakelijk dat wij mee veranderen. Voor veel mensen is dat niet eenvoudig. Daarbij komt, dat iedereen verandering op een andere manier ervaart. Waarom onze denkkaders niet eens ter discussie stellen? Natuurlijk is daar lef voor nodig: lef om risico’s te nemen. Toch is het zo dat voor lerende organisaties verandering de enige constante factor lijkt. We leven niet meer in een tijdperk van veranderingen. We leven in een verandering van tijdperken. Inspirator Ad Bastiaanse laat zien dat het loslaten van vaste denkkaders verrassende ideeën en nieuwe perspectieven oplevert. Hij stelt zich ten doel de bezoekers van deze avond te inspireren om meer rendement uit hun creativiteit te halen en om meer innovatiegericht te denken. Hij doet dat tijdens zijn lezing die een interactief, symbolisch en humoristisch karakter heeft. 

Kort verslag avond: Boeiend en interactief waarbij de aanwezigen geconfronteerd werden met het maken van aannames, zaken zien die er niet zijn en zaken niet zien, die er wel zijn. De functie van je hersenhelften en creativiteit benutten bij veranderingen. 

27-6-19: Bijdragen aan een duurzame samenleving

27-6-19: Bijdragen aan een duurzame samenleving 1500 843 BVCValkenswaard

Inleiding door Jesse Martens: AKZO Nobel 

Jesse Martens is Hoofd Global Public Affairs en houdt zich onder meer bezig met het leggen en onderhouden van relaties met de externe omgeving zoals overheden, politiek en  belanghebbende. Hij zal een lezing geven waar aandacht zal worden besteed aan de wijze waarop ondernemingen hun positie naar de burgers kunnen invullen. Voorts zal hij ingaan op het onderwerp duurzaamheid en de hierbij optredende dilemma’s bij het maken van keuzes, gelet op de belangen van aandeelhouders enerzijds en belanghebbende anderzijds.  

Kort verslag van de avond

Voor de meer dan 40 deelnemers schetst Jesse Martens op welke wijze Akzo Nobel  kan bijdragen  aan een meer duurzame samenleving.  Hij maakt duidelijk dat duurzaamheid meer is dan alleen naar de CO2 uitstoot kijken. In een boeiend betoog schets hij hoe een bedrijf zijn  focus kan richten op vallue selling en resource productivity. Het is belangrijk dat bedrijf, burgers en overheden hun eigen verantwoordelijkheden nemen. Wat we vooral moeten afleren is te kijken wat het kost en niet wat het oplevert.

28-3-19: Verslag

28-3-19: Verslag 1280 720 BVCValkenswaard

Jacques van Gerven, voorzitter voetbalclub Valkenswaard,
vertelt dat in zijn vereniging regelmatig goed doordachte initiatieven worden genomen maar ook regelmatig wordt er aan iets begonnen omdat het enthousiasme en de drive er zijn onder het motto: begint eer ge bezint. Out-of-the-box denken waardoor een voetbalclub meer wordt dan een voetbalclub. Een club waar de bakgroep van Lunet zorg drie dagen per week gebruik maakt van de keuken/kantine, die overdag toch leeg staat. De Syrische vluchteling die een zinvolle besteding van de dag kreeg, een mevrouw, met grote achterstand op de arbeidsmarkt, poets in samenzijn met een ander de kantine en kleedruimten hierdoor doet zij weer werkervaring op, heeft sociale contacten en komt uit haar isolement. Leerlingen van Were Di 3 en Studenten van de Fonty’s die prestaties van formaat neer zetten in de vereniging. Enkele dames die een loopgroepje starten op een doordeweekse dag, enkele oudere voetballers die nu
aan walking-voetbal doen. Een mens met een beperking die enkele bardiensten draait waarbij enkel zijn aanwezigheid al een persoonlijke meerwaarde heeft.

Het gebak van de bakgroep wat verkocht wordt en het koekje ligt naast een heerlijk kopje koffie. Jacques geeft de dertig aanwezigen veel mee: in enkele oefenvormen leert de groep elkaar kennen en worden meer dan dertig zaken bedacht, die een vrijwilliger kan doen. Kleine, overzichtelijke taken zodat het enthousiasme er blijft. Vaak is het enthousiasme blijvend of groeiend waardoor de vrijwilliger blijft en/of er een taakje bij neemt. Acht tips krijgen de aanwezigen op papier mee. Bij elke tip ook vele aandachtspunten waarbij tip nr. 8: leer van anderen  en laat je inspireren de inhoud van deze avond prima weergeeft. Een match-formulier geeft aan wat de voetbalvereniging kan leveren of beschikbaar stellen maar geeft ook aan waarna men nog op zoek is. Samen met andere verenigingen dit formulier bespreken levert matches op. Je behoeft dan ‘maar’ een ding te doen: nodig anderen uit, zoek anderen op, neem initiatieven en neem de acht tips in acht! 

07-02-19: Kick Off BVC en Storytelling: een terugblik.

07-02-19: Kick Off BVC en Storytelling: een terugblik. 150 150 BVCValkenswaard

Na een boeiende inleiding van Robert Claassen (creatief directeur Happy Stories), ondersteund door een pakkende presentatie, werden aan de 55 deelnemers op de eerste avond van BVC Valkenswaard enkele vragen gesteld:  “Weet jij waarom je doet wat je doet? Wat is jouw verhaal? Jouw drijfveren als bedrijf of vereniging? En wat is jouw onderscheidend vermogen”? 
Natuurlijk behoefden de vragen niet ter plekke beantwoord te worden maar storytelling laat zien wie je echt bent en vertel verhalen die er toe doen. Verhalen zorgen ervoor dat de doelgroep de informatie verstaat, begrijpt, onthoudt en er een emotionele band ontstaat. Een authentiek verhaal boeit en bindt. Enkele lokale voorbeelden zorgden er voor dat de aanwezigen een vertaalslag konden maken naar hun eigen organisatie en/of bedrijf. In de bagage van deze avond kreeg iedereen veel praktische tips mee. 

Belangrijk element op een “BVC-avond” is het ontmoeten van elkaar waardoor het delen van kennis, kunde, materialen, middelen en mensen mogelijk wordt onder het motto: ‘Lenen en delen is het nieuwe hebben’. Vele aanwezigen maakten van deze gelegenheid gebruik getuige de gesprekken, die men met elkaar voerde en de afspraken / verbinding, die daaruit volgde. 

Het bestuur van BVC Valkenswaard kreeg op dezelfde avond en op de dagen erna verzoeken van organisaties om een prestatie te geven op een van de volgende bijeenkomsten; een mooie opsteker daar de boodschap van BVC dus begrepen en opgepakt wordt. 

De volgende avond 28-03-2019 staat in het teken van ‘Integratie en Participatie: all-inclusive en iedereen is welkom’: Jacques van Gerven, voorzitter voetbalvereniging Valkenswaard, staat stil bij het verbreden van de doelstelling van een vereniging, het integreren van mensen met een beperking en de samenwerking met anderen waardoor een voetbalvereniging meer is en wordt dan een voetbalvereniging. 
Bij het verlaten van de ruimte konden de deelnemers gebruik maken van een ‘tevredenheidsmeter”: 71% scoorden een ‘vette” smiley, 29% een ‘smiley”: de organisatie kijkt hier ook tevreden op terug maar veronderstelt dat in het informele deel nog meer te brengen en te halen is; een uitdaging om de goede werkwijze te vinden. Denk met ons mee en geef uw input naar info@bvcvalkenswaard.nl.  

Top