29-01-19: BVC krijgt vervolg na geslaagde kick-off

29-01-19: BVC krijgt vervolg na geslaagde kick-off

29-01-19: BVC krijgt vervolg na geslaagde kick-off 150 150 BVCValkenswaard

Vrijwilligersplatform krijgt vervolg na geslaagde kick-off 

Ruim 50 nieuwsgierige vrijwilligers waren afgekomen op de kick-off van BVC Valkenswaard op 29 januari. De startbijeenkomst was het eerste wapenfeit van de stichting, die ontstaan is uit de Beursvloer Valkenswaard en het Valkenswaards Vrijwilligers Contact. 

Kick-off 

Voorzitter Rik Knapen opende de avond en heette iedereen welkom. Hij stelde zichzelf en de overige bestuursleden voor en vertelde over het ontstaan van dit vrijwilligersplatform. Vervolgens was het woord aan Robert Claassen, creatief directeur van Happy Stories. Met veel enthousiasme introduceerde hij de aanwezigen in de wereld van ‘storytelling’. Aan de hand van een boeiende presentatie liet hij hen inzien wat het belang is van een goed
verhaal voor authenticiteit en succes. Lokale voorbeelden en praktische tips zorgden voor een praktische vertaling naar de eigen vrijwilligersorganisatie. Na afloop van deze inspirerende lezing, was er gelegenheid om in ongedwongen
sfeer na te praten aan de bar. Tijdens de borrel werden ervaringen uitgewisseld en de eerste verbindingen gelegd. Dit sluit aan bij de ambitie van de organisatie, die een platform wil bieden waar verenigingen mensen, middelen en
kennis uitwisselen. 

Vervolgbijeenkomst

Na de geslaagde kick-off, staat de volgende bijeenkomst reeds gepland. Deze zal plaats vinden op 28 maart en staat in het teken van Integratie en Participatie: ‘all-inclusive en iedereen is welkom’. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Jacques van Gerven (voorzitter voetbalvereniging SV Valkenswaard) over zaken die een voetbalvereniging meer maken dan een voetbalvereniging. Hij spreekt over het verbreden van de doelstelling van verenigingen, het integreren van mensen met een beperking en de samenwerking met anderen. Meer informatie over de organisatie en bijeenkomsten vindt u op www.bvcvalkenswaard.nl.

Top