07-02-19: Kick Off BVC en Storytelling: een terugblik.

07-02-19: Kick Off BVC en Storytelling: een terugblik.

07-02-19: Kick Off BVC en Storytelling: een terugblik. 150 150 BVCValkenswaard

Na een boeiende inleiding van Robert Claassen (creatief directeur Happy Stories), ondersteund door een pakkende presentatie, werden aan de 55 deelnemers op de eerste avond van BVC Valkenswaard enkele vragen gesteld:  “Weet jij waarom je doet wat je doet? Wat is jouw verhaal? Jouw drijfveren als bedrijf of vereniging? En wat is jouw onderscheidend vermogen”? 
Natuurlijk behoefden de vragen niet ter plekke beantwoord te worden maar storytelling laat zien wie je echt bent en vertel verhalen die er toe doen. Verhalen zorgen ervoor dat de doelgroep de informatie verstaat, begrijpt, onthoudt en er een emotionele band ontstaat. Een authentiek verhaal boeit en bindt. Enkele lokale voorbeelden zorgden er voor dat de aanwezigen een vertaalslag konden maken naar hun eigen organisatie en/of bedrijf. In de bagage van deze avond kreeg iedereen veel praktische tips mee. 

Belangrijk element op een “BVC-avond” is het ontmoeten van elkaar waardoor het delen van kennis, kunde, materialen, middelen en mensen mogelijk wordt onder het motto: ‘Lenen en delen is het nieuwe hebben’. Vele aanwezigen maakten van deze gelegenheid gebruik getuige de gesprekken, die men met elkaar voerde en de afspraken / verbinding, die daaruit volgde. 

Het bestuur van BVC Valkenswaard kreeg op dezelfde avond en op de dagen erna verzoeken van organisaties om een prestatie te geven op een van de volgende bijeenkomsten; een mooie opsteker daar de boodschap van BVC dus begrepen en opgepakt wordt. 

De volgende avond 28-03-2019 staat in het teken van ‘Integratie en Participatie: all-inclusive en iedereen is welkom’: Jacques van Gerven, voorzitter voetbalvereniging Valkenswaard, staat stil bij het verbreden van de doelstelling van een vereniging, het integreren van mensen met een beperking en de samenwerking met anderen waardoor een voetbalvereniging meer is en wordt dan een voetbalvereniging. 
Bij het verlaten van de ruimte konden de deelnemers gebruik maken van een ‘tevredenheidsmeter”: 71% scoorden een ‘vette” smiley, 29% een ‘smiley”: de organisatie kijkt hier ook tevreden op terug maar veronderstelt dat in het informele deel nog meer te brengen en te halen is; een uitdaging om de goede werkwijze te vinden. Denk met ons mee en geef uw input naar info@bvcvalkenswaard.nl.  

Top