Links

LETS Eindhoven – ook Valkenswaard welkom!

www.letseindhoven.nl

Lets is een groep mensen die al jaren met veel succes kennis, middelen en diensten onderling uitwisselen. De goederen en diensten die een groepslid levert aan een ander lid worden gewaardeerd en afgerekend in punten. Hoeveel die waardering is, spreken zij samen af. Alle groepsleden kunnen op hun eigen manier punten verdienen en weer bij een ander groepslid uitgeven. Lets heeft een groepsmail waarmee ieder groepslid in één keer alle leden met zijn/haar vraag of aanbod kan bereiken, maar ook een database met de contactgegevens en het vaste aanbod van alle groepsleden. Het puntenregistratiesysteem is transparant; leden kunnen van ieder lid zien wat zijn of haar saldo is, hoeveel hij of zij handelt en met wie. Op die manier draagt ook het puntenregistratiesysteem bij aan vertrouwen, openheid en sociaal gedrag. In de praktijk wordt er niet alleen gehandeld onder de leden, er ook groepjes leden die samenkomen om te praten in het Frans, samen te mediteren, te eten of te wandelen. Gemiddeld is er maandelijks één bijeenkomst voor alle leden, een markt waarin vraag en antwoord fysiek samen komen en leden kennis met elkaar kunnen maken. Nieuwe leden zijn altijd welkom, indien gewenst kan een buddy nieuwe leden wegwijs maken. Meer en de meest recente informatie staat op de Lets website, daar kunnen nieuwe leden zich ook inschrijven.

Lets heeft geen eigen vaste accommodatie, de markten worden in de regio Eindhoven op steeds verschillende locaties gehouden. Lets gebruikt accommodaties van andere verenigingen, zorginstellingen en bedrijven op basis van wederdienst (bijv. dagbesteding, publiciteit, schoonmaak, catering, vrijwilligers, etc). De kerngroep van Lets gaat graag met uw organisatie op zoek naar een voor iedereen leuke en waardevolle ruil.

Accent op Ieders Talent

www.accentopiederstalent.nl
Talentenbank: brengt vraag en aanbod in de wijk samen. Iedereen heeft een Talent en iedereen kan meedoen.
Doel:
Versterken van (in)formele netwerken IN de wijk met bewoners, ondernemers en sociale partners. We DOEN wat WEL kan door het matchen van vraag en aanbod.
Top