22-10-19: Meer rendement uit creativiteit halen

22-10-19: Meer rendement uit creativiteit halen

22-10-19: Meer rendement uit creativiteit halen 960 600 BVCValkenswaard

De wereld om ons heen verandert. Dit maakt het noodzakelijk dat wij mee veranderen. Voor veel mensen is dat niet eenvoudig. Daarbij komt, dat iedereen verandering op een andere manier ervaart. Waarom onze denkkaders niet eens ter discussie stellen? Natuurlijk is daar lef voor nodig: lef om risico’s te nemen. Toch is het zo dat voor lerende organisaties verandering de enige constante factor lijkt. We leven niet meer in een tijdperk van veranderingen. We leven in een verandering van tijdperken. Inspirator Ad Bastiaanse laat zien dat het loslaten van vaste denkkaders verrassende ideeën en nieuwe perspectieven oplevert. Hij stelt zich ten doel de bezoekers van deze avond te inspireren om meer rendement uit hun creativiteit te halen en om meer innovatiegericht te denken. Hij doet dat tijdens zijn lezing die een interactief, symbolisch en humoristisch karakter heeft. 

Kort verslag avond: Boeiend en interactief waarbij de aanwezigen geconfronteerd werden met het maken van aannames, zaken zien die er niet zijn en zaken niet zien, die er wel zijn. De functie van je hersenhelften en creativiteit benutten bij veranderingen. 

Top