Ieder zijn eigen kracht en samen sterk.

BVC Valkenswaard is een organisatie met als doel het uitwisselen van kennis, ervaringen en middelen, om zo met z’n allen te ondernemen op een manier die toekomstwaarde voor Valkenswaard creëert.
BVC organiseert met regelmaat interactieve bijeenkomsten, waarin vaak een spreker centraal staat. Voorafgaand aan de bijeenkomsten maar ook daarna is nog voldoende ruimte voor het uitwisselen van gedachten. De bijeenkomsten zijn gratis bij te wonen en zijn, na inschrijving, voor iedereen toegankelijk.

AMBITIE

BVC wil werken aan verbetering van de sociale cohesie tussen verenigingen onderling, tussen verenigingen en het bedrijfsleven, tussen de gemeente en de bewoners en tussen de bewoners onderling. We denken dit te kunnen realiseren door het creëren van een herkenbaar open platform. Een platvorm gericht op het maken van verbindingen, uitwisseling van mensen, middelen en kennis. Gedachte daarbij is ondermeer: lenen en delen is het nieuwe hebben.
Wij proberen te handelen vanuit het besef dat je door samengaan, samenwerken, kennis hebben van je eigen kracht, weet hebben van de kracht en middelen van anderen, sterker staat in de eigen doelstelling.
Bij het realiseren van onze doelstellingen laten we ons leiden door een aantal kernwaarden te weten:
* oog en oor hebben voor elkaar en het initiatiefrijk handelen:
* duurzaamheid, waaronder wordt begrepen circulariteit, samen delen, energie, internet,
lokale optimalisatie, toekomstwaarde creëren en transparantie

Top