Ieder zijn eigen kracht en samen sterk.

BVC Valkenswaard is een organisatie met als doel het uitwisselen van kennis, ervaringen en middelen, om zo met z’n allen te ondernemen op een manier die toekomstwaarde voor Valkenswaard creëert.
BVC organiseert met regelmaat interactieve bijeenkomsten, waarin vaak een spreker centraal staat. Voorafgaand aan de bijeenkomsten maar ook daarna is nog voldoende ruimte voor het uitwisselen van gedachten. De bijeenkomsten zijn gratis bij te wonen en zijn, na inschrijving, voor iedereen toegankelijk.

Ambitie

BVC wil werken aan verbetering van de sociale cohesie tussen verenigingen onderling, tussen verenigingen en het bedrijfsleven, tussen de gemeente en de bewoners en tussen de bewoners onderling. We denken dit te kunnen realiseren door het creëren van een herkenbaar open platform. Een platvorm gericht op het maken van verbindingen, uitwisseling van mensen, middelen en kennis. Gedachte daarbij is ondermeer: lenen en delen is het nieuwe hebben.
Wij proberen te handelen vanuit het besef dat je door samengaan, samenwerken, kennis hebben van je eigen kracht, weet hebben van de kracht en middelen van anderen, sterker staat in de eigen doelstelling.
Bij het realiseren van onze doelstellingen laten we ons leiden door een aantal kernwaarden te weten:
* oog en oor hebben voor elkaar en het initiatiefrijk handelen:
* duurzaamheid, waaronder wordt begrepen circulariteit, samen delen, energie, internet, lokale optimalisatie, toekomstwaarde creëren en transparantie

Duurzaam

De afgelopen decennia hebben wij een tot de verbeelding sprekende economische ontwikkeling doorgemaakt. Helaas is deze ontwikkeling hand in hand gegaan met een vergaande roofbouw op de natuurlijke hulpbronnen die de aarde te bieden heeft. Gelukkig ontstaat er langzamerhand het besef dat we ons meer moeten richten op duurzaamheid. En hiermee doelen we de ontwikkeling  die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in behoefte  te voorzien. Wij als BVC willen er graag toe bijdragen overheid, fabrikanten en burgers te laten inzien dat we moeten stoppen met het vervuilen van onze aarde. Onze boodschap is dan ook de aarde zo te gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben.

Netwerken

Als BVC zien we te vaak dat maatschappelijke organisaties relatief weinig onderlinge contacten hebben. Dit heeft ondermeer tot gevolg dat ze zelf alles moeten aanpakken en/of oplossen. Het delen met anderen is bepaald geen gemeengoed. Daarom is netwerken heel belangrijk. Netwerken is het leggen en onderhouden van de juiste contacten. Het idee achter netwerken is het opbouwen en onderhouden van functionele contacten. Met het achterliggende idee om kennis, informatie en contacten met elkaar te delen. Netwerken is een krachtig instrument om doelen te bereiken. Netwerken is meer dan alleen een praatje maken met een ander. Het is een instrument waarmee je bewust en zorgvuldig om moet gaan. BVC  wil voor zowel maatschappelijke organisaties, ondernemingen, maar ook burgers een platvorm zijn waar men elkaar kan ontmoeten en leren kennen. Kortom wij verschaffen de mogelijkheid tot het onderhouden van functionele contacten in een vertrouwde omgeving.

Top