Ieder zijn eigen kracht en samen sterk.

BVC Valkenswaard is een platform waar we met elkaar de dialoog houden om op die manier toekomstwaarde voor Valkenswaard te creëren.

BVC organiseert met regelmaat interactieve dialoog bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten maar ook daarna is nog voldoende ruimte voor het uitwisselen van gedachten. De bijeenkomsten zijn gratis bij te wonen en zijn, na inschrijving, voor iedereen toegankelijk.

BVC hanteert de dialoog om verbetering van de sociale cohesie te bevorderen.  We realiseren dit door het creëren van een herkenbaar open platform. Een platvorm gericht op het maken van verbindingen, uitwisseling van mensen.

Duurzaam

De afgelopen decennia hebben wij een tot de verbeelding sprekende economische ontwikkeling doorgemaakt. Helaas is deze ontwikkeling hand in hand gegaan met een vergaande roofbouw op de natuurlijke hulpbronnen die de aarde te bieden heeft. Gelukkig ontstaat er langzamerhand het besef dat we ons meer moeten richten op duurzaamheid. En hiermee doelen we de ontwikkeling  die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in behoefte  te voorzien. Wij als BVC willen er graag toe bijdragen overheid, fabrikanten en burgers te laten inzien dat we moeten stoppen met het vervuilen van onze aarde. Onze boodschap is dan ook de aarde zo te gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben.

De dialoog biedt ons de kans om de problematiek rondom duurzaamheid te versnellen. Juist nu is het noodzakelijk dat we naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen en voeden om tot een versnelling te komen van eens ieder besluitvorming.    

 

Ontmoeten

Het open platform staat borg voor het respectvol ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan op basis van de dialoog. Het biedt kansen om op deze manier jezelf en anderen te inspireren.

Top